PROJECTES FINAL DE CARRERA / PROJECTES FINAL DE GRAU

ESCOLA SUPERIOR D'ENGINYERIES INDUSTRIAL, AEROESPACIAL I AUDIOVISUAL DE TERRASSA

Grau en Enginyeria de Telecomunicació de Sistemes Audiovisuals

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (So i Imatge)

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (Sistemes Electrònics)

 • EINA DIDÀCTICA PER A L'ESTUDI DE SONS VOCÀLICS, Elisenda Compte Pàmies (Juny 2003)
 • SISTEMA DE VISIÓ ARTIFICIAL BAST EN ESPAIS DE COLOR LAB I LUV, Hèctor Llarch Galán (Gener 2003)
 • CODIFICACIÓN FRECUENCIAL BASADA EN VOCODER, Jaime Alegre Fernández-Caro (Juny 2002)
 • EFECTES DIGITALS SOBRE SENYALS D'ÀUDIO I DE VEU EN UN ENTORN GRÀFIC, Daniel Tort Torrell i Manuel Martínez Peteira (Juliol 2000)

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS DE BARCELONA

Enginyeria de Telecomunicacions

 • DESENVOLUPAMENT D'UN TRANSCRIPTOR FONÈTIC EN CATALÀ PER A LASÍNTESI DE VEU, Alejandro Pujol Soler (Setembre 2000)
 • IMPLEMENTACIÓ I MILLORES D'UN SISTEMA DE SÍNTESI D'ALTA QUALITAT UTILITZANT PSOLA, Roger Guaus i Térmens (Juliol 1999)
 • ACOUSTIC MEASURES FOR CONCATENATION SPEECH SYNTHESIS, José M. Méndez Seguí (Novembre 1998)
 • SIMULACIÓN DE EMOCIONES EN HABLA SINTETIZADA, José M. López Granados (Juliol 1998)
 • ANÁLISIS Y MEJORA DE UN ALGORITMO DE CÁLCULO DEL PERIODO FUNDAMENTAL DE SEÑAL DE VOZ, Juan Carlos Ballesteros Cordero (Juny 1998)
 • GENERACIÓ I GESTIÓ DE BASES D'UNITATS FONÈTIQUES PER A UN SISTEMA DE SÍNTESI PER CONCATENACIÓ, Oriol Pinyana i Fàbregues (Febrer 1998)
 • SEGMENTACIÓN EN FONEMAS MEDIANTE MODELOS OCULTOS DE MARKOV, Guillermo Fraile de la Arada (Juny 1997)
 • ESTUDI DE LES MODIFICACIONS PROSÒDIQUES MITJANÇANT TÈCNIQUES TD-PSOLA APLICADES A LA SÍNTESI DE VEU, Mireia Hormaechea Tenas (Febrer 1996)
 • MÈTODE SEMIAUTOMÀTIC DE SEGMENTACIÓ DE VEU PER A LA CREACIÓ D'UNA BASE DE DIFONEMES, David Menta Polo (Juliol 1994)
Scroll to Top